Dla wykładowcy

Dodane przez root - śr., 28/04/2021 - 07:34

Informacje ogólne

Jesli potrzebne są informacje jak postępować z osobą z niepełnosparwnością?

Co zrobić, żeby kontakt był komfortowy dla obu stron?

Załączniki

W załączniku poniżej jest 7 zasad wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnościami uchwalone przez Prezydium KRASP.

Zapraszamy też do lektury krótkich poradników autorstwa Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego.

Dostępne są materiały dot. najlepszych praktyk z zakresu autyzmu dla: (1) wykładowców, (2) kadry zarządzającej, (3) specjalistów.

Kolejne poradniki w przygotowaniu.