Warsztaty kompetencji - dietetyka I edycja (28.04.2021)

Dodane przez root - wt., 04/05/2021 - 08:13
Grafika logotypu Unii Europejskiej

W związku z realizacją projektu „Politechnika Poznańska uczelnią otwartą dla wszystkich”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś priorytetowa III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”, zrealizowaliśmy bezpłatne szkolenie online pt. „Warsztaty rozwoju kompetencji i umiejętności z zakresu dietetyki”.

Warsztaty mały na celu upowszechnianie kultury i aktywności fizycznej wśród studentów i doktorantów z niepełnosprawnością Politechniki Poznańskiej. Odbyły się w formie zdalnnej 28.04.2021r. w godzinach 10:00-14:00.

W trakcie warsztatów zgłębiliśmy tematykę m.in..:

  1. Omówienie piramidy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
  2. Metody obliczenia zapotrzebowania na energię (za pomocą wzorów i pomiarów).
  3. Rola i zapotrzebowanie białek, tłuszczy i węglowodanów u osób uprawiających sport.
  4. Nawodnienie i suplementacja w sporcie.
  5. Omówienie diet niekonwencjonalnych i ich wpływu na organizm.
  6. Przedstawienie kilku mitów dietetycznych.
  7. Omówienie i przesłanie poradnika, jak czytać etykiety.
  8. Zaproponowanie dodatkowej literatury i przesłanie kilku artykułów na temat dietetyki w sporcie.

Dla zainteresowanych była możliwość dodatkowych konsultacji po warsztatach (łącznie 1 godzina zegarowa).

Prowadzącym szkolenie był Dietetyk Paweł Horowski, ul. Mieszka I nr 7, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7343295493 (więcej informacji).

Więcej informacji o projekcie:

O projekcie