Szkolenia i kursy

Dodane przez root - śr., 28/04/2021 - 10:48

1. Bezpłatne zajęcia on-line z języka obcego dla studentów z niepełnosprawnościami.

Kursy w małych grupach dostosowane do szczególnych potrzeb słuchaczy, będą prowadzone przez Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej głównie przy wykorzystaniu metody komunikatywnej. Będzie kładziony nacisk na praktyczne wykorzystanie języka w życiu prywatnym i zawodowym, w mowie i piśmie, przy użyciu również najnowszych trendów
w nauczaniu. W trakcie kursów przygotowujących do zdobycia certyfikatów słuchacze uzyskują nie tylko kompetencje językowe, ale poznają również strategie uczenia się
i rozwiązywania testów i zadań.

Oferta obejmuje kursy: tematyczne, języka specjalistycznego, języka ogólnego, przygotowujące do certyfikatów: ACERT, FCE, CAE, BULATS, LCCI, ZD, ZMP, ZDfB, konwersatoryjne, na zamówienie.

ZGŁOSZENIA:

formularz dostępny w systemie eStudent, w zakładce "Wnioski".

Przyjmujemy zapisy przez cały rok, ale zajęcia rozpoczynają sie z początkiem semestru!

 

2. Zajęcia konsultacyjno-wyrównawcze.

Istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych zajęć konsultacyjno-wyrównawczych dla studentów z niepełnosprawnościami.

ZGŁOSZENIA:

formularz dostępny w systemie eStudent, w zakładce "Wnioski".