Warsztaty kompetencji – psychologia sportowa II edycja (25.05.2023)

Dodane przez admin - pon., 07/11/2022 - 12:13
Logotyp UE

Działanie realizowane w ramach projektu „Politechnika Poznańska uczelnią otwartą dla wszystkich”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś priorytetowa III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”, zrealizowaliśmy dla wszystkich studentów, doktorantów oraz pracowników Politechniki Poznańskiej bezpłatne warsztaty wzbogacające wiedzę z zakresu psychologii sportu II edycja.

Zajęcia miały na celu upowszechnianie kultury i aktywności fizycznej wśród studentów i doktorantów z niepełnosprawnością Politechniki Poznańskiej.

Czym jest psychologia sportu?

Coraz częściej słyszy się o psychologach pracujących ze sportowcami. Jak udowodniły liczne badania rola psychologa w codziennym treningu każdego sportowca jest ogromna, gdyż trening mentalny, jest tak samo ważny, jak ten fizyczny, techniczny czy taktyczny. Psycholog sportowy potrzebny nie jest tylko w momencie kryzysu, by pomóc zawodnikowi, który ma problem, odzyskać równowagę. W rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie, o czym przekonali się uczestnicy warsztatów.

Warsztaty w formie stacjonarnej odbyły się 25.05.2023 w godzinach 09:00-11:00, Sala szachowa w Centrum Sportu.

Więcej informacji o projekcie.