Warsztaty kompetencji - dietetyka IV edycja (25.05.2023)

Dodane przez admin - czw., 20/10/2022 - 13:16
Logotyp UE

W związku z realizacją projektu „Politechnika Poznańska uczelnią otwartą dla wszystkich”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś priorytetowa III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”, zrealizowaliśmy dla studentów i doktorantów oraz pracowników PP bezpłatne szkolenie pt. „Warsztaty rozwoju kompetencji i umiejętności z zakresu dietetyki IV edycja”.

Tematyka warsztatów obejmowała m.in.:

  1. Omówienie piramidy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
  2. Metody obliczenia zapotrzebowania na energię (za pomocą wzorów i pomiarów).
  3. Rola i zapotrzebowanie białek, tłuszczy i węglowodanów u osób uprawiających sport.
  4. Nawodnienie i suplementacja w sporcie.
  5. Omówienie diet niekonwencjonalnych i ich wpływu na organizm.
  6. Przedstawienie kilku mitów dietetycznych.
  7. Omówienie i przesłanie poradnika, jak czytać etykiety.
  8. Zaproponowanie dodatkowej literatury i przesłanie kilku artykułów na temat dietetyki w sporcie.

 

Warsztaty poprowadził dietetyk Paweł Horowski, ul. Mieszka I nr 7, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7343295493 (więcej informacji).

Warsztaty odbyły się w formie on-line 25.05.2023 o godzinie 18:00.

Więcej informacji o projekcie.