Asystent

Dodane przez root - śr., 28/04/2021 - 09:38
  • Zadaniem asystenta jest wspieranie studentów i doktorantów, będących osobami niepełnosprawnymi, w czynnościach związanych z procesem kształcenia.
  • Asystentem może być student Politechniki Poznańskiej, a w szczególnych, uzasadnionych przypadkach, inna osoba.
  • O przyznanie asystenta może ubiegać się student/doktorant z orzeczeniem o niepełnosprawności wskazując osobę, która będzie pełniła tę rolę. Można też zwrócić się o pomoc w jej znalezieniu do BON-u.
  • Decyzję o przyznaniu asystenta osoby niepełnosprawnej podejmuje Rektor.
  • Z asystentem zawierana jest umowa zlecenie, rozliczana według stawki godzinowej.

Wniosek jest również dostępny w systemie eStudent.