Asystent

Dodane przez root - śr., 28/04/2021 - 09:38

Informacje ogólne

  • Zadaniem asystenta jest wspieranie studentów i doktorantów, będących osobami z niepełnosprawnościami, w czynnościach związanych z procesem kształcenia.
  • Asystentem może być student Politechniki Poznańskiej, a w szczególnych, uzasadnionych przypadkach, inna osoba.
  • O przyznanie asystenta może ubiegać się student/doktorant z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wskazując osobę, która będzie pełniła tę rolę. Można też zwrócić się o pomoc w jej znalezieniu do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.
  • Decyzję o przyznaniu asystenta osoby niepełnosprawnej podejmuje Rektor.
  • Z asystentem zawierana jest umowa zlecenie, rozliczana według stawki godzinowej.

Wniosek jest również dostępny w systemie eStudent / USOS.

Asystent studenta/doktoranta w spektrum autyzmu

Wnioski mogą składać osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności. Asystentami są studenci Politechniki Poznańskiej, którzy udzielą wsparcia adekwatnego do zgłoszonych potrzeb, m.in.:

  • Wsparcie w komunikacji z prowadzącymi, pracownikami administracji
  • Wsparcie w kontaktach z innymi studentami
  • Wsparcie w terminowym załatwianiu spraw administracyjnych związanych ze studiami i inne.

Po zgłoszeniu, będzie przesłana ankieta mająca na celu poznanie potrzeb i zakresu wsparcia.